پرایس اکشن سبک وایکوف

روش وایکوف توسط ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) معرفی شد. وایکوف تاثیر زیادی بر تحلیل تکنیکال مدرن داشته است. وایکوف روش خود را در بازار سهام مورد استفاده قرار داد، اما این روش در سایر بازارها نیز مورد استفاده قرار گرفته است. وایکوف را می توان به همراه داو، گن، الیوت و مریل به عنوان پایه گذاران تحلیل تکنیکال محسوب نمود. از نظر وایکوف تریدرهای خرد بایستی بازار را طوری ببینند که یک بازارساز آن را می بیند. 

روش پرایس اکشن وایکوف به سرمایه گذار دید منطقی تری نسبت به بازار می دهد که این موضوع می تواند از میزان رفتار احساسی معامله گر بکاهد. وایکوف معتقد بود که بازیگران بزرگ و پول هوشمند در شکل گیری حرکات بازار نقش دارند و ابتدا سفارش های خود را قرار می دهند و سپس قیمت را به سمتی که تمایل دارند حرکت می دهند. از نظر وایکوف می توان با بررسی الگوهای نموداری مسیر پول های هوشمند را ردیابی نمود.  

سه قانون مهم سبک آقای وایکوف عبارتند از: 1-عرضه و تقاضا 2-علت و معلول 3- تلاش و نتیجه. قانون اول بیانگر آن است که قیمت ها در واکنش به عرضه و تقاضا تغییر می کنند. قانون دوم بیانگر آن است که تفاوت های میان عرضه و تقاضا اتفاقی نیست و این موضوع پس از دوره هایی از آمادگی برای این تفاوت ها ایجاد می شود. قانون سوم نیز بیانگر آن است که حرکات قیمتی در نتیجه یک تلاش صورت می گیرد که با حجم معاملات نشان داده می شود. 

وایکوف با ارائه ایده مرد نامرئی یک هویت خیالی را برای بازار خلق کرد و پیشنهاد داد که سرمایه گذاران و معامله گران بایستی با این دید به بازار نگاه کنند که یک نهاد کنترل آن را در دست دارد و هدف وی از طرح این موضوع ساده تر کردن تحلیل بازار بوده است. نهاد فوق نماینده ای برای سرمایه گذاران بزرگ در بازار است و معمولاً رفتار آن بر خلاف جهت سرمایه گذاران خرد می باشد.

چرخه بازار از نظر وایکوف شامل مراحل زیر است: 1- انباشت 2- روند صعودی 3- توزیع 4- روند نزولی. در مرحله انباشت نهاد فوق در حال انباشت دارایی ها پیش از اکثریت سرمایه گذاران خرد است. در مرحله صعودی نهاد فوق به اندازه کافی دارایی انباشت کرده است و از میزان فروش بازار کاسته شده است. در مرحله توزیع این نهاد شروع به فروش دارایی های خود می کند و در مرحله نزولی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و روند نزولی بر بازار حاکم می شود.  

 

محتوای دوره:

جلسه 1:

کلیات پرایس اکشن سبک وایکوف / کاربرد متد وایکوف/ رویکرد 5 مرحله ای انتخاب سهام وایکوف/ فاکتورهای تحلیل وایکوف/ 3 قانون وایکوف / چرخه قیمتی وایکوف / تجزیه و تحلیل تریدینگ رنج /

جلسه 2:

الگوی انباشت (Accumulation) وایکوف / 5 فاز الگوی انباشت وایکوف / اوج فروش / تست مجدد / تغییر روند / آخرین سطح حمایتی / حمایت اولیه / 

جلسه 3:

فرکتال بودن قیمت / انواع روند قیمتی / انباشت / باز انباشت / توزیع / بازتوزیع / Spring / upthrust/ shakeout / آنالیز حجم قیمت / 

جلسه 4:

الگوی توزیع (Distribution) وایکوف / 5 فاز الگوی توزیع وایکوف/

جلسه 5:

مثال الگوی توزیع پرایس اکشن وایکوف بر روی نمودار بیت کوین /

جلسه 6:

تغییر کاراکتر (CHOCH)/ تغییر روند به کانسالیدیشن و بالعکس /

جلسه 7:

مثال از تغییر کاراکتر (CHOCH) بر روی نمودار بیت کوین/

جلسه 8:

باز انباشت (Re-Accumulation) / دوباره انباشت پس از کاهش قیمت / دوباره انباشت همراه با Spring / 

جلسه 9:

باز انباشت پس از shakeout/ دوباره انباشت همراه با صعود/ 

جلسه 10:

مثال الگوهای بازانباشت و باز توزیع پرایس اکشن وایکوف بر روی نمودار یورو-دلار /

 

پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​
پرایس اکشن سبک وایکوف, پرایس اکشن وایکوف, وایکوف, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، پرایس اکشن مشهد، پرایس اکشن تهران، آموزش سبک وایکوف،​​