آلفونسو مورنو:

آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) یکی از تحلیلگران فعال در بازار سرمایه است که به تحلیل تقاضا و عرضه در بازار سهام می‌پردازد. او سبک عرضه و تقاضا را به عنوان یک روش تحلیلی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام ارائه داده است.

طبق نظریه عرضه و تقاضا، بازار سهام توسط نیروهای تقاضا و عرضه کنترل می‌شود. تقاضا به میزانی که خریداران تمایل دارند سهام را خریداری کنند و عرضه به میزانی که فروشندگان تمایل دارند سهام را فروش کنند. در این روش، نمودار قیمتی سهم به دو بخش تقاضا و عرضه تقسیم می‌شود و با تحلیل این دو بخش، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت سهم در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

با توجه به سبک عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو، تحلیلگران باید به دنبال نمودارهایی باشند که نشان‌دهنده تعامل بین تقاضا و عرضه در بازار سهام باشد. به طور کلی، در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت سهم به بالا خواهد رفت و در صورتی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت سهم به پایین خواهد رفت.

در کل، سبک عرضه و تقاضا آلفونسو مورنو یکی از روش‌های تحلیلی موثر برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام است.

کتاب آلفونسو مورنو با عنوان "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" (Supply and Demand Trading: A Strategy for Predicting the Direction of Prices in the Stock Market) نوشته شده است.

این کتاب به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به تحلیل سبک عرضه و تقاضا و کاربرد آن در بازار سهام می‌پردازد. در این کتاب، آلفونسو مورنو به شرح جزئیات به تحلیل نمودارهای تقاضا و عرضه، حجم معاملات و رفتار بازار پرداخته است.

در این کتاب، مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به تحلیل الگوهای مختلفی که در بازار سهام به کار می‌روند، پرداخته است و با استفاده از تصاویر نموداری و مثال‌های واقعی، به خوانندگان نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند از این روش برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام استفاده کنند.

کتاب آلفونسو مورنو برای تمامی سرمایه‌گذاران و تحلیلگرانی که به دنبال یادگیری روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام هستند، مناسب است.

فهرست مطالب کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو به شرح زیر است:

قسمت اول: مقدمه
- فصل ۱: مقدمه‌ای بر سبک عرضه و تقاضا
- فصل ۲: اصول اساسی سبک عرضه و تقاضا

قسمت دوم: تحلیل نمودارهای تقاضا و عرضه
- فصل ۳: الگوهای تقاضا
- فصل ۴: الگوهای عرضه
- فصل ۵: الگوهای تقاضا و عرضه

قسمت سوم: تحلیل حجم معاملات
- فصل ۶: بررسی حجم معاملات
- فصل ۷: تحلیل حجم معاملات با سبک عرضه و تقاضا

قسمت چهارم: تحلیل رفتار بازار
- فصل ۸: تحلیل رفتار بازار با استفاده از سبک عرضه و تقاضا
- فصل ۹: مثال‌های واقعی از تحلیل رفتار بازار

قسمت پنجم: کاربردهای عملی سبک عرضه و تقاضا
- فصل ۱۰: استفاده از سبک عرضه و تقاضا برای معامله در بازار سهام
- فصل ۱۱: استفاده از سبک عرضه و تقاضا برای تحلیل بازار ارز

قسمت ششم: خلاصه و نتیجه‌گیری
- فصل ۱۲: خلاصه و نتیجه‌گیری

این کتاب با توجه به محتوای آن، مناسب برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگرانی است که به دنبال یادگیری روش‌های تحلیلی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام هستند.

 

فصل اول کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "مقدمه‌ای بر سبک عرضه و تقاضا" آغاز می‌شود. در این فصل، مفاهیم اصلی سبک عرضه و تقاضا به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

- تقاضا: به میزانی اشاره دارد که خریداران تمایل دارند یک کالا یا خدمات را خریداری کنند.
- عرضه: به میزانی اشاره دارد که فروشندگان تمایل دارند یک کالا یا خدمات را فروش کنند.
- نمودار تقاضا و عرضه: در این نمودار، میزان تقاضا و عرضه بر حسب قیمت کالا یا خدمات رسم می‌شود. در نمودار تقاضا و عرضه، در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت کالا یا خدمات به بالا خواهد رفت و در صورتی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کالا یا خدمات به پایین خواهد رفت.
- تحلیل سبک عرضه و تقاضا: این روش به منظور پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها در بازار سهام به کار می‌رود. در این روش، با تحلیل نمودارهای تقاضا و عرضه، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت سهام در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به مفاهیم اصلی سبک عرضه و تقاضا پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این مفاهیم، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند.

 

فصل دوم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "اصول اساسی سبک عرضه و تقاضا" آغاز می‌شود. در این فصل، مفاهیم اصلی سبک عرضه و تقاضا به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

- قیمت: این مفهوم به میزانی اشاره دارد که یک کالا یا خدمات با چه مبالغی به فروش می‌رسد.
- نرخ تغییرات: این مفهوم به میزان تغییراتی اشاره دارد که قیمت یک کالا یا خدمات در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک روز یا یک هفته) داشته است.
- حجم معاملات: به میزان تعداد سهامی که در یک بازه زمانی مشخص خریداری یا فروخته شده‌اند، اشاره دارد.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به مفاهیم اصلی سبک عرضه و تقاضا پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این مفاهیم، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند. به طور خلاصه، در این فصل مفاهیم مهمی که در سبک عرضه و تقاضا به کار می‌روند، توضیح داده شده و خوانندگان با این اصول اساسی، برای فهم بهتر روش سبک عرضه و تقاضا آماده می‌شوند.

 

فصل سوم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "الگوهای تقاضا" آغاز می‌شود. در این فصل، الگوهای تقاضا به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

- الگوی تقاضای صعودی: این الگو زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمات به طور پیوسته افزایش می‌یابد.
- الگوی تقاضای نزولی: این الگو زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمات به طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- الگوی تقاضای شکل U: این الگو زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمات در ابتدا کاهش می‌یابد و سپس به طور پیوسته افزایش می‌یابد.
- الگوی تقاضای شکل V: این الگو زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمات در ابتدا افزایش می‌یابد و سپس به طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- الگوی تقاضای شکل W: این الگو زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای یک کالا یا خدمات در ابتدا کاهش می‌یابد، سپس به طور پیوسته افزایش می‌یابد و سپس دوباره کاهش می‌یابد.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به الگوهای تقاضا پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این الگوها، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند. در این فصل، نکات مهمی درباره تحلیل الگوهای تقاضا نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل الگوهای تقاضا، باید به ترکیبی از نمودار تقاضا و حجم معاملات توجه کرد.

 

فصل چهارم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "الگوهای عرضه" آغاز می‌شود. در این فصل، الگوهای عرضه به شرح زیر توضیح داده می‌شوند:

- الگوی عرضه‌ای صعودی: این الگو زمانی رخ می‌دهد که عرضه یک کالا یا خدمات به طور پیوسته افزایش می‌یابد.
- الگوی عرضه‌ای نزولی: این الگو زمانی رخ می‌دهد که عرضه یک کالا یا خدمات به طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- الگوی عرضه‌ای شکل U: این الگو زمانی رخ می‌دهد که عرضه یک کالا یا خدمات در ابتدا کاهش می‌یابد و سپس به طور پیوسته افزایش می‌یابد.
- الگوی عرضه‌ای شکل V: این الگو زمانی رخ می‌دهد که عرضه یک کالا یا خدمات در ابتدا افزایش می‌یابد و سپس به طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- الگوی عرضه‌ای شکل W: این الگو زمانی رخ می‌دهد که عرضه یک کالا یا خدمات در ابتدا کاهش می‌یابد، سپس به طور پیوسته افزایش می‌یابد و سپس دوباره کاهش می‌یابد.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به الگوهای عرضه پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این الگوها، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند. در این فصل، نکات مهمی درباره تحلیل الگوهای عرضه نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل الگوهای عرضه، باید به ترکیبی از نمودار عرضه و حجم معاملات توجه کرد.

 

فصل پنجم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "شناسایی الگوهای قیمت" آغاز می‌شود. در این فصل، به شرح زیر پرداخته می‌شود:

- الگوی قیمتی مثلث: این الگو زمانی رخ می‌دهد که نرخ قیمت به طور پیوسته بالا و پایین حرکت کرده و با ایجاد نقطه‌های مقاومت و حمایت، یک الگوی مثلثی شکل به وجود می‌آید.
- الگوی قیمتی سر و شانه: این الگو زمانی رخ می‌دهد که نرخ قیمت در ابتدا به بالا حرکت می‌کند، سپس به یک نقطه سقف می‌رسد، سپس به پایین حرکت کرده و بعد از آن دوباره به بالا حرکت می‌کند و به یک سقف جدید می‌رسد که کمی پایین‌تر از سقف اولیه است.
- الگوی قیمتی معکوس سر و شانه: این الگو برعکس الگوی قیمتی سر و شانه است و زمانی رخ می‌دهد که نرخ قیمت در ابتدا به پایین حرکت می‌کند، سپس به یک نقطه پایینی می‌رسد، سپس به بالا حرکت کرده و بعد از آن دوباره به پایین حرکت می‌کند و به یک نقطه پایینی جدید می‌رسد که کمی بالاتر از نقطه پایینی اولیه است.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به الگوهای قیمتی پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این الگوها، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند. در این فصل، نکات مهمی درباره تحلیل الگوهای قیمت نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل الگوهای قیمت، باید به ترکیبی از نمودار قیمت و حجم معاملات توجه کرد.

 

فصل ششم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "درک نیروهای بازار" آغاز می‌شود. در این فصل، به شرح زیر پرداخته می‌شود:

- نیروی تقاضا: نیرویی است که توسط خریداران در بازار سهام ایجاد می‌شود و باعث افزایش نرخ قیمت می‌شود. این نیرو توسط عواملی مانند رشد اقتصادی، افزایش درآمد خریداران، افزایش اعتماد به بازار و ... تقویت می‌شود.
- نیروی عرضه: نیرویی است که توسط فروشندگان در بازار سهام ایجاد می‌شود و باعث کاهش نرخ قیمت می‌شود. این نیرو توسط عواملی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش درآمد فروشندگان، کاهش تقاضا و ... تقویت می‌شود.
- نیروی موجودی: نیرویی است که توسط موجودی سهام در بازار ایجاد می‌شود و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی نرخ قیمت داشته باشد. این نیرو توسط عواملی مانند تغییرات در میزان موجودی سهام، تغییرات در قیمت سهام و ... تحریک می‌شود.
- نیروی انتظار: نیرویی است که توسط انتظارات بازاریان درباره آینده بازار سهام شکل می‌گیرد و می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی نرخ قیمت داشته باشد. این نیرو توسط عواملی مانند اعلام اخبار اقتصادی، توقعات بازاریان درباره عملکرد شرکت‌های مختلف و ... تقویت می‌شود.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به نیروهای مختلف در بازار سهام پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به این نیروها، به روش سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام آشنا شوند. در این فصل، نکات مهمی درباره تحلیل نیروهای بازار نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل نیروهای بازار، باید به تحلیل ترکیبی از نمودار قیمت، حجم معاملات، نسبت های مالی شرکت‌ها و ... توجه کرد.

 

فصل هفتم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "سهمیه‌بندی بر اساس روندهای بازار" آغاز می‌شود. در این فصل، به شرح زیر پرداخته می‌شود:

- سهمیه‌بندی بر اساس روندهای بازار: در این روش، سهام‌ها بر اساس روندهای بازار به چهار دسته تقسیم می‌شوند: سهام‌های روندهای قوی، سهام‌های روندهای ضعیف، سهام‌های روندهای خرید و سهام‌های روندهای فروش. این سهمیه‌بندی بر اساس تحلیل سبک عرضه و تقاضا در بازار سهام انجام می‌شود و به دلیل اینکه روندهای بازار در طول زمان تغییر می‌کنند، سهمیه‌بندی نیز به صورت دوره‌ای بروزرسانی می‌شود.
- سهام‌های روندهای قوی: این سهام‌ها به دلیل روندهای مثبت قیمت و حجم معاملات، به عنوان سهام‌هایی با عملکرد بالا و استحکام قوی شناخته می‌شوند. این سهام‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری مناسب برای کسانی که به دنبال رشد سرمایه خود هستند، پیشنهاد می‌شوند.
- سهام‌های روندهای ضعیف: این سهام‌ها به دلیل روندهای منفی قیمت و حجم معاملات، به عنوان سهام‌هایی با عملکرد پایین و ضعیف شناخته می‌شوند. این سهام‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری مناسب برای کسانی که به دنبال کاهش ریسک هستند، پیشنهاد می‌شوند.
- سهام‌های روندهای خرید: این سهام‌ها به دلیل روندهای مثبت قیمت و منفی حجم معاملات، به عنوان سهام‌هایی با عملکرد بالا و پتانسیل افزایش، شناخته می‌شوند. این سهام‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری مناسب برای کسانی که به دنبال سود بیشتر هستند، پیشنهاد می‌شوند.
- سهام‌های روندهای فروش: این سهام‌ها به دلیل روندهای منفی قیمت و مثبت حجم معاملات، به عنوان سهام‌هایی با عملکرد پایین و پتانسیل کاهش، شناخته می‌شوند. این سهام‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری مناسبت برای کسانی که به دنبال کاهش ریسک هستند، پیشنهاد می‌شوند.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به سهمیه‌بندی بر اساس روندهای بازار پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با توجه به روندهای بازار، به سهمیه‌بندی مناسب برای سرمایه‌گذاری دست یابند. همچنین، در این فصل نکات مهمی درباره تحلیل روندهای بازار نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل روندهای بازار، باید به تحلیل ترکیبی از نمودار قیمت، حجم معاملات، شاخص‌های تحلیلی و ... توجه کرد.

 

فصل هشتم کتاب "سبک عرضه و تقاضا: روشی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازار سهام" از آلفونسو مورنو، با عنوان "استفاده از نمودارهای مبتنی بر حجم" آغاز می‌شود. در این فصل، به شرح زیر پرداخته می‌شود:

- نمودار حجم: نموداری است که حجم معاملات روزانه را به تفکیک سهام‌های مختلف نمایش می‌دهد. این نمودار می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار سهام مورد استفاده قرار گیرد و می‌تواند به تشخیص روندهای بازار و همچنین تأیید قیمت‌های بالا و پایین کمک کند.
- نمودار حجم و قیمت: نموداری است که حجم معاملات روزانه و قیمت سهم را در یک نمودار ترکیبی نمایش می‌دهد. این نمودار به عنوان یک ابزار تحلیلی قابل استفاده است و می‌تواند به تشخیص تغییرات قیمت و تأیید روندهای بازار کمک کند.
- نمودار حجم و موجودی: نموداری است که حجم معاملات روزانه و موجودی سهم را در یک نمودار ترکیبی نمایش می‌دهد. این نمودار به عنوان یک ابزار تحلیلی قابل استفاده است و می‌تواند به تشخیص تغییرات در موجودی سهم و تأیید روندهای بازار کمک کند.
- نمودار حجم و قیمت میانگین: نموداری است که حجم معاملات روزانه و میانگین قیمت سهم را در یک نمودار ترکیبی نمایش می‌دهد. این نمودار به عنوان یک ابزار تحلیلی قابل استفاده است و می‌تواند به تشخیص تغییرات در قیمت و تأیید روندهای بازار کمک کند.

در این فصل، آلفونسو مورنو به شیوه‌ای ساده و قابل فهم، به نمودارهای مبتنی بر حجم در بازار سهام پرداخته است و برای خوانندگان، این امکان را فراهم کرده است که با استفاده از این نمودارها، به تحلیل دقیق‌تری از بازار سهام دست یابند. همچنین، در این فصل نکات مهمی درباره تحلیل نمودارهای مبتنی بر حجم نیز گفته شده است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تحلیل نمودارهای مبتنی بر حجم، باید به تحلیل ترکیبی ازنمودار حجم، نمودار قیمت، نمودار موجودی و نمودار میانگین قیمت توجه کرد. همچنین، آلفونسو مورنو به توصیه‌هایی برای استفاده از نمودارهای مبتنی بر حجم پرداخته است، به عنوان مثال تأکید شده است که برای تشخیص روندهای بازار، باید به نمودار حجم و قیمت توجه کرد و برای تشخیص تغییرات در موجودی سهم، باید به نمودار حجم و موجودی توجه کرد. در کل، این فصل با بررسی ابزارهای تحلیلی مبتنی بر حجم در بازار سهام، برای خوانندگان، اطلاعات مفیدی را در ارتباط با تحلیل بازار سهام فراهم کرده است.

 

در فصل 9 کتاب آلفونسو مورنو به بررسی روش‌هایی که برای شناسایی نقاط تقاضا و عرضه در بازار سهام و استفاده از آنها در پیش‌بینی جهت قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نویسنده در این فصل به بررسی مفاهیمی همچون نقاط عرضه و تقاضا، حجم معاملات و تحلیل میزان تحرک قیمت‌ها در اطراف این نقاط می‌پردازد. سپس ابزارهای تحلیلی مختلفی را ارائه می‌دهد که می‌توان از آنها برای شناسایی نقاط تقاضا و عرضه استفاده کرد.

به عنوان مثال، آلفونسو مورنو به تحلیل نمودارهای قیمتی و ترسیم خطوط روی آنها برای شناسایی نقاط تقاضا و عرضه پرداخته و روش‌هایی برای تشخیص قیمت‌هایی که به احتمال زیاد در آینده به نقاط تقاضا یا عرضه برخورد خواهند کرد، شرح داده است.

در این فصل، نویسنده همچنین به بررسی نقش حجم معاملات در شناسایی نقاط تقاضا و عرضه و همچنین ارائه راهکارهایی برای مدیریت ریسک در این روش پرداخته است. در نهایت، او به بررسی مثال‌هایی از کاربرد این روش در بازار سهام پرداخته و نحوه استفاده از آن را در معاملات و سرمایه‌گذاری برای پیش‌بینی جهت قیمت‌ها توضیح داده است.

 

در فصل 10 کتاب آلفونسو مورنو به بررسی مفاهیمی همچون روش‌های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در استفاده از روش معامله تقاضا و عرضه در بازار سهام می‌پردازد.

آلفونسو در این فصل به بررسی ابزارهای مختلفی که برای مدیریت ریسک در بازار سهام قابل استفاده هستند، شامل استفاده از سفارشات معلق، استفاده از توقف‌های جهت معکوس و محدود کردن سرمایه در هر معامله، پرداخته است.

سپس آلفونسو به بررسی رویه‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه در بازار سهام پرداخته است، مانند تعیین حداکثر سرمایه برای هر معامله، تعیین سایز معاملات بر اساس حساب معامله‌گری و ریسک مجاز و تخصیص سرمایه بر اساس احتمال موفقیت معاملات.

در ادامه، آلفونسو به بررسی روش‌های مختلفی برای بررسی عملکرد روش معامله تقاضا و عرضه پرداخته است، شامل مقایسه عملکرد سابق با نتایج فعلی، استفاده از معیارهای عملکرد مانند شاخص‌های بازدهی و معیارهای ریسک و بازده و استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی برای تحلیل دقیق‌تر و بررسی عملکرد روش.

در نهایت، نویسنده به بررسی مسائلی همچون تأثیر فاکتورهای خارجی بر عملکرد روش تجارت تقاضا و عرضه، چگونگی تطبیق روش با شرایط بازار و همچنین تأثیر روش تجارت تقاضا و عرضه بر محیط رقابتی در بازار سهام پرداخته است.

 

 

در فصل 11 کتاب آلفونسو مورنو به بررسی مسائل مربوط به روحیه و رفتار معامله‌گران در بازار سهام و نحوه تأثیرگذاری آنها بر عملکرد روش معامله تقاضا و عرضه می‌پردازد.

آلفونسو در این فصل به بررسی مفاهیمی همچون روحیه معامله‌گران، رفتارهای انسانی و تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، تحلیل سطح حمایت و مقاومت در روش معامله تقاضا و عرضه و نحوه استفاده از آنها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، پرداخته است.

آلفونسو به بررسی نوع روحیه معامله‌گران در بازار سهام، از جمله روحیه خریداران و فروشندگان، و نحوه تأثیرگذاری آنها بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری پرداخته است. همچنین، او به بررسی روش‌های مختلفی که برای مدیریت روحیه معامله‌گران و کاهش تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل روش‌های مدیریت استرس و رویکردهای روان‌شناختی برای بهبود تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، پرداخته است.

در ادامه، نویسنده به بررسی تأثیر رفتارهای انسانی مانند افراط‌گرایی و ترس بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و روش‌هایی که برای کاهش تأثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند روش‌های مدیریت ریسک، پرداخته است.

در نهایت، نویسنده به بررسی تحلیل سطح حمایت و مقاومت در روش معامله تقاضا و عرضه و نحوه استفاده از آنها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، پرداخته است. او به بررسی نحوه تعیین سطح‌های حمایت و مقاومت، ارائه روش‌هایی برای تأیید صحت این سطح‌ها و نحوه استفاده از آنها برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری پرداخته است.