بحران مالی 2008 آمریکا و آغاز بیت کوین:

بحران مالی سال 2008 از بدترین بحران های مالی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 به شمار می رود. فروپاشی موسسات مالی بزرگ و ریزش بازارهای سهام در سراسر جهان از پیامدهای بحران مالی مذکور بود. دلایل شکل گیری این بحران مالی عبارتند از: 1-رونق کاذب بازار مسکن آمریکا 2-نوآوری های مالی در اعطای وام های رهنی پر خطر 3-فقدان نظارت بر عملکرد بورس و سفته بازان. بحران مالی فوق زمینه ساز شکل گیری و گسترش کاربرد بلاک چین در بازارهای مالی شد.

 

سرفصل دوره:

جلسه 1:

دلایل شکل گیری بحران 2088 آمریکا/ هجوم بانکی/ وحشت بانکی/ سقوط اعتباری/ حباب دارایی/ رکود اقتصادی/ بحران مالی/ سقوط قیمت ها/ رونق کاذب بازار مسکن/ سیاست های فدرال رزرو/ سیاست های دولت آمریکا/

جلسه 2:

وام های رهنی پرخطر/ نوآوری مالی/ نرخ های بهره تعدیل پذیر/ وام های دارای ویژگی اختیار پرداخت/ وام های نینجا/ ساز و کار اعطای وام های رهنی/ احتمال نکول/ اوراق سازی/ اوراق رهنی متکی به وام های رهنی/ تعهدات بدهی وثیقه دار/ توزیع ریسک نکول/ فرآیند ایجاد و توزیع/

جلسه 3:

ضعف سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)/ ضعف تئوریک در تعیین سیاست های پولی مناسب تخلیه حباب ها / ضعف سیستم نظارتی/ وضعیت اوراق مبتنی بر وام های رهنی در سال 2008/ مهمترین تحولات اقتصادی سال 2008 در آمریکا /

جلسه 4:

گسترش بحران به اقتصاد جهانی/ اقدامات دولت آمریکا برای بازسازی اقتصادی/ 3 محور اصلی حمایت از تولید و اشتغال/ راهکارهای خروج از بحران/ نظر رئیس صندوق بین المللی پول درباره دلیل شکل گیری بحران/ علت شکل گیری بحران از نظر پل کروگمن/ 

جلسه 5:

سیستم  مالی متمرکز / سیستم مالی غیر متمرکز / چاپ پول و خلق اعتبار / ساتوشی ناکوموتو / ظهور بیت کوین / اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) / تعهد بدهی وثیقه ای (CDO) / ابزار جابجایی ریسک / 

 

بحران مالی, بحران مالی 2008 آمریکا، سقوط بازارهای مالی, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش معامله گری، دلایل شکل گیری بحران مالی،​ مشهد، تهران
بحران مالی, بحران مالی 2008 آمریکا، سقوط بازارهای مالی, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش معامله گری، دلایل شکل گیری بحران مالی،​ مشهد، تهران
بحران مالی, بحران مالی 2008 آمریکا، سقوط بازارهای مالی, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش معامله گری، دلایل شکل گیری بحران مالی،​ مشهد، تهران
بحران مالی, بحران مالی 2008 آمریکا، سقوط بازارهای مالی, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش معامله گری، دلایل شکل گیری بحران مالی،​ مشهد، تهران
بحران مالی, بحران مالی 2008 آمریکا، سقوط بازارهای مالی, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش معامله گری، دلایل شکل گیری بحران مالی،​ مشهد، تهران