شاخص P/S:

شاخص P/S یکی از شاخص‌های تحلیل بنیادی است که برای ارزیابی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نسبت قیمت سهم شرکت به فروش هر سهم شرکت را نشان می‌دهد. در واقع، شاخص P/S نسبت قیمت بازار شرکت به فروش یا درآمد شرکت است و به عنوان یک شاخص بنیادی، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌هایی که برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفید باشد.

با استفاده از شاخص P/S، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش شرکت را نسبت به فروش یا درآمد آن ارزیابی کنند و به این ترتیب، تصمیم‌گیری‌های موثرتری در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها انجام دهند. این شاخص می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌هایی مورد استفاده قرار گیرد که به میزان موفقیت یا شکست شرکت‌ها در فروش محصولات و خدمات آن‌ها اشاره دارد.

 

استفاده از شاخص P/S در تحلیل بنیادی شرکت‌ها، مزایایی دارد که عبارتند از:
- به عنوان یک شاخص قابل فهم و ساده، برای سرمایه‌گذاران و محل تمرکز قرار گرفتن روی فروش شرکت، کمک می‌کند.
- این شاخص می‌تواند به عنوان یک شاخصی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت در مقایسه با فروش یا درآمد آن مورد استفاده قرار گیرد.
- شاخص P/S می‌تواند در مقایسه با شاخص‌های دیگری مانند P/E، P/B و ... به عنوان یک شاخص مکمل برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها استفاده شود.
- این شاخص می‌تواند به عنوان یک شاخصی برای تحلیل سلامت مالی شرکت‌ها و مقایسه آن‌ها با سایر رقبا استفاده شود.

 

با این حال، باید توجه داشت که استفاده از شاخص P/S برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها اهمیت دارد، اما این شاخص تنها یکی از شاخص‌هایی است که برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید با دیگر شاخص‌ها مانند P/E، P/B، ROE و ... همچنین با معیارهای مالی دیگر مثل درآمد، سود و جریان وجوه نقد، برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، باید توجه داشت که هر شاخصی مزایا و معایب خود را دارد و باید با توجه به نوع شرکت و صنعت، شاخص مناسبی برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها انتخاب شود.

 

مثال: فرض کنید شرکت در سال مالی 2021، با فروش کلی به میزان 200 میلیون دلار روبرو شده باشد و در بازار بورس، ارزش بازار آن 600 میلیون دلار باشد. در این صورت، می‌توانیم شاخص P/S شرکت را به صورت زیر محاسبه کنیم:

P/S (نسبت قیمت به فروش) = (ارزش بازار) / (فروش) = 200 میلیون دلار / 600 میلیون دلار = 3  

بنابراین، شاخص P/S شرکت برابر با 3 است. این نتیجه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضرند برای خرید هر دلار فروش شرکت  3 دلار پرداخت کنند. با این حال، برای ارزیابی بهتر سهم شرکت ، باید عوامل دیگری مانند نرخ سودآوری، ریسک کسب و کار، و رقابت‌پذیری نیز مد نظر قرار گیرد.