شاخص P/D:

شاخص P/D یا Price-to-Dividend Ratio یک شاخص مالی در تحلیل بنیادی است که نسبت قیمت سهام یک شرکت به هر سهم سود سالانه (سود سهام پرداخت شده) آن شرکت را نشان می‌دهد. بدین ترتیب، شاخص P/D نشان‌دهنده این است که چند برابر سود سالانه یک سهم شرکت، با قیمت فعلی آن سهم است. به عبارت دیگر، شاخص P/D نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای هر دلار سودی که از سهام یک شرکت دریافت می‌کنند، چه قدر پرداخت می‌کنند.

 

برای محاسبه شاخص P/D، قیمت فعلی هر سهم شرکت به سود سهام هر سهم در سال قبل تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی هر سهم شرکت 50 دلار باشد و سود سهام هر سهم در سال قبل 2 دلار بوده باشد، شاخص P/D برابر با 25 خواهد بود.

 

شاخص P/D می‌تواند به عنوان یک ابزار برای ارزیابی ارزش شرکت‌ها استفاده شود. در صورتی که شاخص P/D یک شرکت بیشتر از میانگین صنعتی باشد، این نشانگر این است که سرمایه‌گذاران با انتظار بالاتری از سوددهی آینده این شرکت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام می‌کنند. در مقابل، اگر شاخص P/D یک شرکت کمتر از میانگین صنعتی باشد، این نشانگر این است که سرمایه‌گذاران انتظار کمتری از سوددهی آینده این شرکت دارند.

 

البته باید توجه داشت که شاخص P/D به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک ابزار کامل برای ارزیابی ارزش شرکت‌ها استفاده شود و باید با دیگر شاخص‌ها و عوامل اقتصادی دیگر همراه باشد. به عنوان مثال، باید به تحلیل درآمد شرکت، سوددهی، رشد، ریسک و مدیریت شرکت و نیز عواملی مانند وضعیت بازار، شرایط اقتصادی و سیاسی و ... توجه کرد.

 

مثال: فرض کنید که شرکت در سال گذشته هر سهم از سود خود را 2 دلار داشته است و قیمت فعلی سهم آن 40 دلار است. در این صورت، شاخص P/D شرکت برابر خواهد بود با:

P/D = قیمت فعلی هر سهم تقسیم بر سود سالانه هر سهم
P/D = 40 / 2 = 20 دلار

بنابراین، شاخص P/D شرکت  برابر با 20 است. این به این معنی است که برای هر دلار سودی که سهام شرکت تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاران 20 دلار پرداخت می‌کنند. این مقدار می‌تواند با میانگین صنعتی مقایسه شود تا ببینیم که آیا شرکت در مقایسه با شرکت‌های دیگر در همان صنعت، ارزش بیشتری دارد یا خیر.