شاخص P/B:

شاخص P/B (Price-to-Book Ratio) یکی از شاخص‌های تحلیل بنیادی است که برای ارزیابی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نسبت قیمت سهم شرکت به ارزش دفتری (Book Value) هر سهم شرکت را نشان می‌دهد. ارزش دفتری شرکت برابر با دارایی‌های خالص شرکت (دارایی‌های شرکت منهای بدهی‌های آن) تقسیم بر تعداد سهام در جریان است.

شاخص P/B به عنوان یک شاخص بنیادی، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌هایی که برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفید باشد. با استفاده از این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند ارزش شرکت را نسبت به دارایی‌های آن ارزیابی کنند و به این ترتیب، تصمیم‌گیری‌های موثرتری در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها انجام دهند.

به طور کلی، بازارهای سرمایه تلاش می‌کنند تا ارزش شرکت‌ها را بر اساس عوامل مختلفی مانند سودآوری، رشد، ریسک، ارزش دفتری، فروش، سود هر سهم و سایر شاخص‌های بنیادی دیگر، تعیین کنند. از این رو، شاخص P/B یکی از شاخص‌هایی است که در این میان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

استفاده از شاخص P/B در تحلیل بنیادی شرکت‌ها، مزایایی دارد که عبارتند از:
- به عنوان یک شاخص قابل فهم و ساده، برای سرمایه‌گذاران و محل تمرکز قرار گرفتن روی ارزش دفتری شرکت، کمک می‌کند.
- شاخص P/B می‌تواند به عنوان یک شاخصی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت در مقایسه با دارایی‌های آن مورد استفاده قرار گیرد.
- این شاخص می‌تواند در مقایسه با شاخص P/E، به عنوان یک شاخص مکمل برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها استفاده شود، زیرا شاخص P/E تنها بر اساس سودآوری شرکت تعیین می‌شود، در حالی که شاخص P/B نسبت به دارایی‌های شرکت هم توجه دارد.
- شاخص P/B می‌تواند نشان دهنده ارزش شرکت در مقایسه با شاخص‌های دیگری مانند P/E، P/S و ... باشد و می‌تواند به عنوان یک شاخصی برای تحلیل سلامت مالی شرکت‌ها و مقایسه آن‌ها با سایر رقبا استفاده شود.

با این حال، باید توجه داشت که استفاده از شاخص P/B برای تحلیل بنیادی شرکت‌ها تنها یکی از شاخص‌های مورد استفاده است و باید با دیگر شاخص‌های بنیادی و فنی همراه باشد. همچنین، باید توجه داشت که این شاخص نیز نمی‌تواند به تنهایی نتایج دقیقی ارائه دهد و باید با تحلیل دقیق‌تر و گسترده‌تری همراه باشد.

 

برای محاسبه شاخص P/B، نیاز به دو متغیر است: ارزش بازار کل شرکت و ارزش دفتری (book value) آن.

 

مثال: فرض کنید شرکت دارای دارایی‌های کلی به ارزش 100 میلیون دلار باشد و بدهی‌های کلی آن 50 میلیون دلار باشد. در این صورت، ارزش دفتری شرکت برابر با 50 میلیون دلار است (چرا که دارایی کل منهای بدهی‌های کل برابر با 50 میلیون دلار است).

حال، فرض کنید شرکت دارای 10 میلیون سهم باشد و قیمت هر سهم در بازار بورس برابر با 20 دلار باشد. در این صورت، ارزش بازار شرکت برابر با 200 میلیون دلار است (چرا که تعداد سهام شرکت ضربدر قیمت هر سهم برابر با ارزش بازار آن است).

حال، می‌توانیم شاخص P/B شرکت را به صورت زیر محاسبه کنیم:

P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری) = (ارزش بازار) / (ارزش دفتری) = (50 میلیون دلار / 200میلیون دلار) = 4

بنابراین، شاخص P/B شرکت برابر با 4 است. این نتیجه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حاضرند برای خرید هر دلار دارایی دفتری شرکت  4 دلار پرداخت کنند. با این حال، برای ارزیابی بهتر سهم شرکت، باید عوامل دیگری مانند نرخ سودآوری و ریسک کسب و کار نیز مد نظر قرار گیرد.