ابزارهای رایگان پیشنهادی برای تحلیل تکنیکال سهام:

1- تحلیل گر بورس:

 

2- سهامیاب:

 

3-نهایت نگر: