تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال (تحلیل فنی) روشی است که از آن برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. این روش مبتنی بر بررسی قیمت و حجم معاملات است و بدون در نظر گرفتن اخبار و تحلیل های بنیادی به پیش بینی قیمت می پردازد. برخی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال عبارتند از: اندیکاتورها، اسیلاتورها، الگوهای نموداری و سایر موارد. تحلیل تکنیکال با بهره گیری از ابزارهای فوق به بررسی و مطالعه قیمت پرداخته و مبتنی بر اطلاعات گذشته به پیش بینی آینده قیمت در بازارها می پردازد. در این روش با بهره گیری از برخی قوانین، در رابطه با زمان و نحوه ورود و خروج در معاملات تصمیم گیری صورت می گیرد.

مزایای تحلیل تکنیکال:

1-در کلیه بازارها کاربرد دارد

2-در بازه های زمانی مختلف قابل کاربرد است

3-سرعت یادگیری آن بالا است

معایب تحلیل تکنیکال:

1-سیگنال های متفاوت شاخص های مختلف

2-امکان تفسیرهای متفاوت از موقعیت های یکسان

3- عدم کاربرد در صورت نبودن داده های گذشته

 

محتوای دوره:

جلسه 1:

اصول تحلیل تکنیکال / تحلیل تکنیکال / تحلیل بنیادی / مهارت مطالعه رفتار بازار / نظریه گام تصادفی / هنر خواندن نمودار / نظریه داو / اصول پایه ای نظریه داو /

جلسه 2:

نمودارها / نمودار خطی / نمودار میله ای / نمودار شمعی / مقیاس حسابی / مقیاس لگاریتمی / حجم معاملات /

جلسه 3:

روند / انواع روند / روند صعودی / روند نزولی / روند خنثی / سطح مقاومتی / سطح حمایتی / روند صحیح /

جلسه 4:

مثال کاربردی روی نمودار برای مطالب جلسه 3 /

جلسه 5:

تغییر ماهیت سطوح / درجه اهمیت سطوح / اعداد روند / ترسیم خط روند / تغییر روند / اهمیت یک خط روند / شکست خط روند /

جلسه 6:

 مثال کاربردی روی نمودار برای مطالب جلسه 5 /

جلسه 7:

معیار شکست خط روند / ابزار Fan در شناسایی برگشت نمودار / زوایای خطوط روند /درجات مختلف خطوط روند /

ادامه بزودی...

آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​
آموزش تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال جان مورفی, تحلیل تکنیکال کلاسیک, آسا، آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، آسا365، مشهد،​