آموزش تحلیل بنیادی سهام:

تحلیل بنیادی روشی است که از آن برای ارزشگذاری سهام استفاده می شود. تحلیل بنیادی مبتنی بر عناصر بسیاری صورت می گیرد که برخی از آنها عبارتند از: عملکرد صنعت، اخبار سیاسی، صورت های مالی، اخبار شرکت، عملکرد رقبا، سیاست خارجی و سایر موارد. معمولاً در صورتی که شاخص های بنیادی مربوط به یک شرکت منفی باشند، قیمت سهم با تأثیر منفی همراه خواهد شد. 
تحلیل بنیادی می تواند کیفی یا کمی باشد. در تحلیل کیفی ارزش برند، تصمیمات مدیریتی و عملکرد مالی شرکت مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی که در تحلیل کمی صرفاً بر صورت های مالی شرکت تمرکز می شود. فرآیند تحلیل بنیادی نیز به دو صورت انجام می شود که شامل رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا است. در رویکرد بالا به پایین ابتدا عوامل اقتصادی بررسی می شود و سپس شرکت خاص مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما در رویکرد پایین به بالا ابتدا شرکت ارزیابی می شود و سپس عوامل کلان اقتصادی موثر بر شرکت بررسی می شود. 
در تحلیل بنیادی بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: ساختار و درآمد شرکت، سود شرکت در طی زمان، رشد درآمد در طول زمان، بدهی های شرکت، وضعیت حاکمیت شرکت، گردش مالی شرکت و سایر موارد. 
جهت تحلیل بنیادی یک شرکت بایستی مراحل زیر مورد توجه قرار گیرد: درک فعالیت شرکت، مدل کسب و کار، نسبت های مالی، گزارش های مالی، رقبای شرکت، بدهی های شرکت، چشم انداز شرکت. تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا قیمت منصفانه سهام را استخراج کنید و همچنین کمک می کند تا پیش بینی روندهای بلند مدت سهام را انجام دهید.

 

محتوای دوره (مقدماتی):

جلسه 1:

صورت مالی / انواع صورت های مالی / ترازنامه / اقلام ترازنامه / دارایی های جاری / دارایی های غیر جاری / موجودی نقد / دریافتنی های تجاری و غیر تجاری / موجودی مواد و کالا / پیش پرداخت ها / سرمایه گذاری کوتاه مدت / سرمایه گذاری بلندمدت / دارایی نامشهود / دارایی ثابت مشهود / سایر دارایی ها / دریافتنی های بلندمدت / سرمایه گذاری در املاک / دارایی نگهداری شده برای فروش/ 

جلسه 2:

بدهی ها / بدهی های جاری / پیش دریافت ها / ذخایر / تسهیلات مالی / سود سهام پرداختنی / مالیات پرداختنی / پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها / بدهی های غیر جاری / ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان / تسهیلات مالی بلند مدت / پرداختنی های بلندمدت / 

جلسه 3:

حقوق صاحبان سهام / سرمایه / افزایش سرمایه در جریان / صرف سهام / صرف سهام خزانه / اندوخته قانونی / سایر اندوخته ها / مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها / تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی / سود و زیان انباشته / سهام خزانه / 

جلسه 4:

صورت سود و زیان / درآمدهای عملیاتی / بهای تمام شده کالای فروش رفته / سایر هزینه های عملیاتی / هزینه های مالی / هزینه های فروش، اداری و عمومی / خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی / سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی / هزینه کاهش ارزش دریافتنی های شرکت / دستمزد مستقیم / موارد اولیه مستقیم / 

جلسه 5:

صورت جریان وجوه نقد / فعالیت های عملیاتی / فعالیت های سرمایه گذاری / فعالیت های تأمین مالی / نقد حاصل از عملیات / پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد / سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود و نامشهود / سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت / اعطای تسهیلات به اشخاص / افزایش سرمایه / استقراض از بانک / فروش اوراق (مشارکت / اجاره / خزانه اسلامی و غیره ) / 

جلسه 6:

انواع افزایش سرمایه / روش های تأمین نقدینگی شرکت / دلایل افزایش سرمایه / افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا سایر اندوخته ها / سهام جایزه / اصلاح ساختار مالی / ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت / شرکت مشمول ماده 141 / انحلال وبقا / مجمع عمومی فوق العاده / درخواست انحلال شرکت / خارج شدن از شمولیت ماده 141 / 

جلسه 7:

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها / مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها / ارزش روز دارایی / ارزش دفتری دارایی / طبقات دارایی / تغییرات ترازنامه / افزایش حقوق صاحبان سهام / تعدیل قیمت / استهلاک / ارزش اسقاط / تورم / زمین / ساختمان، تجهیزات  و تأسیسات / هزینه استهلاک / موافقت سازمان بورس / 

جلسه 8:

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران / افزایش سرمایه از محل صرف سهام با حفظ حق تقدم / صرف سهام / افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم / نحوه استفاده از صرف سهام /  

جلسه 9:

مراحل افزایش سرمایه / پیشنهاد هیئت مدیره / اظهار نظر حسابرس قانونی / صدور مجوز افزایش سرمایه / انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده / تشکیل مجمع عمومی فوق العاده / مراحل افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره / پذیره نویسی و تعیین تکلیف حق تقدم خرید سهام / حق تقدم های استفاده نشده / ثبت افزایش سرمایه / قیمت روز بازگشایی / فشار فروش بعد از ثبت افزایش سرمایه / 

جلسه 10:

آموزش کار با سایت کدال (www.codal.ir) / دسترسی به صورت های مالی شرکت ها / ترازنامه / صورت سود و زیان / صورت جریان وجوه نقد / 

آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​
آموزش بورس, آموزش تحلیل بنیادی، آموزش تحلیل بنیادی سهام, آسا 365, آسا، تحلیل بنیادی، ارزش گذاری سهام، آموزش تحلیل بنیادی مشهد، آموزش تحلیل بنیادی تهران​