چشم انداز اقتصاد جهانی:

اقتصاد بین‌الملل به تأثیرات فعالیت اقتصادی ناشی از تفاوت‌های بین‌المللی در پتانسیل ها، فرصت ها، تهدیدها و شرایط می‌پردازد. اقتصاد بین الملل به دنبال تبیین الگوها و پیامدهای معاملات و تعاملات بین  کشورهای مختلف  است.

محتوای دوره:

جلسه 1:

جنگ اوکراین / سیاست های انقباض پولی / هزینه های استقراض / کندی رشد اقتصاد چین / ویروس کرونا / بحران انسانی / رکود اقتصاد جهانی / رشد قیمت انرژی / رشد قیمت مواد غذایی / تشدید اختلالات عرضه / تورم جهانی / افزایش عدم اطمینان در اقتصاد جهانی / کاهش همکاری بین المللی / کاهش رفاه بلند مدت / 

جلسه 2:

اقتصاد اوکراین / آینده اقتصاد اوکراین / اقتصاد روسیه / تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصاد روسیه / تأثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه / اقتصاد اروپای نوظهور / تأثیر قیمت های انرژی بر اقتصاد اروپای نوظهور / تأثیر پناهجویان بر اقتصاد کشورهای اروپای نوظهور / اقتصاد اروپای پیشرفته / کانال اصلی اثر جنگ اوکراین بر اقتصاد اروپای پیشرفته / 

جلسه 3:

جنگ اوکراین / اقتصاد آسیا / اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و حوزه قفقاز / اقتصاد کشورهای جنوب صحرای آفریقا / اقتصاد کشورها شمال آفریقا / اقتصاد چین، هند و ژاپن / اقتصاد کشورهای آمریکا و کانادا / اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب /

اقتصاد جهانی, چشم انداز اقتصاد جهانی, آموزش فارکس, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش تحلیل گری اقتصاد، مشهد،​
اقتصاد جهانی, چشم انداز اقتصاد جهانی, آموزش فارکس, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش تحلیل گری اقتصاد، مشهد،​​
اقتصاد جهانی, چشم انداز اقتصاد جهانی, آموزش فارکس, آسا 365, آسا، آموزش پرایس اکشن، آموزش تحلیل گری اقتصاد، مشهد،​