گرایش های پول ساز رشته اقتصاد:

 

1. مالی: گرایش مالی در رشته اقتصاد به بررسی مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری، بانکداری، بورس و بازار اوراق بهادار می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره مالی و شرکت‌های بورسی کار کنند.

 

2. اقتصاد سنجی: گرایش اقتصادسنجی به بررسی رفتار و تعاملات بین افراد، شرکت‌ها و دولت می‌پردازد و از مدل‌های ریاضی برای تحلیل این تعاملات استفاده می‌کند. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های مشاوره استراتژیک، شرکت‌های مالی، دولت و سازمان‌های بین‌المللی کار کنند.

 

3. اقتصاد کاربردی: گرایش اقتصاد کاربردی به بررسی مسائل مرتبط با تولید، مصرف و توزیع محصولات و خدمات می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های تولیدی و خدماتی، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی کار کنند.

 

4. اقتصاد بین‌الملل: گرایش اقتصاد بین‌الملل به بررسی تعاملات اقتصادی بین کشورها و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های خارجی و سازمان‌های دولتی کار کنند.

 

5. اقتصاد رفتاری: گرایش اقتصاد رفتاری به بررسی رفتارهای انسانی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های تحقیقات بازار، شرکت‌های مشاوره و شرکت‌های بانکی کار کنند.

 

6. اقتصاد تجربی: گرایش اقتصاد تجربی به بررسی داده‌های واقعی اقتصادی و تحلیل آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های تحقیقات بازار، شرکت‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها و سازمان‌های دولتی کار کنند.

 

7. اقتصاد اجتماعی: گرایش اقتصاد اجتماعی به بررسی نقش اقتصاد در جامعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد و فقر می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی کار کنند.

 

همچنین، به عنوان یکی از گرایش‌های پول‌ساز دیگر در رشته اقتصاد، می‌توان به گرایش کارآفرینی اشاره کرد که به بررسی راه‌های شکل‌گیری و توسعه کسب و کارها می‌پردازد. فارغ التحصیلان این گرایش می‌توانند در شرکت‌های خودآفرینی، شرکت‌های مشاوره کسب و کار و شرکت‌های استارتاپی کار کنند.

برخی از مثال‌ها برای هر یک از گرایش‌های پول‌ساز رشته اقتصاد:

1. مالی:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش مالی می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در بانک‌ها به عنوان مدیر بخش‌های مختلف مانند بخش اعتبارات، بخش تسهیلات، بخش مدیریت سرمایه و ...
- کار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری در بورس و ...
- کار در شرکت‌های مشاوره مالی و مشاوره مالی شخصی برای مشاوره در مورد مسائل مالی و سرمایه‌گذاری به مشتریان.

 

2. اقتصاد سنجی:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد سنجی می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در شرکت‌های مشاوره استراتژیک برای ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد کسب‌وکارها.
- کار در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی برای تحلیل اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای بهبود اقتصاد جهانی.
- کار در شرکت‌های مالی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار سرمایه و ارائه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری.

 

3. اقتصاد کاربردی:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد کاربردی می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در صنایع مختلف به عنوان مدیر بخش‌های مختلف مانند بخش بازاریابی، بخش فروش و بخش تولید.
- کار در سازمان‌های دولتی به عنوان مدیر بخش‌های مختلف مانند بخش برنامه‌ریزی و بخش مدیریت منابع انسانی.
- کار در شرکت‌های بین‌المللی به عنوان مدیر بخش‌های مختلف مانند بخش بازاریابی و بخش تولید.

 

4. اقتصاد بین‌الملل:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد بین‌الملل می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای تحلیل روابط بین‌المللی و ارائه راهکارهایی برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی.
- کار در شرکت‌های بین‌المللی به عنوان مدیر بخش‌های مختلف مانند بخش بازاریابی و بخش تولید در بازارهای بین‌المللی.
- کار در دفاتر مطالعات و تحقیقات بین‌المللی به منظور تحلیل تأثیر روابط بین‌المللی بر اقتصاد کشورها.

 

5. اقتصاد رفتاری:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد رفتاری می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در شرکت‌های تحقیقات بازار برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و بازارهای مختلف.
- کار در شرکت‌های مشاوره و کارشناسی در زمینه رفتار انسانی و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
- کار در دانشگاه‌ها به عنوان استاد و پژوهشگر در زمینه اقتصاد رفتاری و تحلیل رفتار انسانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

 

6. اقتصاد تجربی:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد تجربی می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در سازمان‌های تحقیقاتی و مراکز آماری برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اقتصادی و ارائه گزارش‌های مربوط به آن‌ها.
- کار در شرکت‌های تحقیقات بازار برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و بازارهای مختلف.
- کار در دانشگاه‌ها به عنوان استاد و پژوهشگر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تحلیل داده‌های اقتصادی.

 

7. اقتصاد اجتماعی:
مثال‌هایی از کارهایی که فارغ التحصیلان گرایش اقتصاد اجتماعی می‌توانند انجام دهند، شامل موارد زیر می‌شود:
- کار در سازمان‌های غیرانتفاعی و مراکز تحقیقاتی به منظور تحلیل و پژوهش در زمینه‌های مختلف اقتصاد اجتماعی و تأثیرات آن بر جوامع.
- کار در سازمان‌های دولتی به منظور طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی با تأکید بر توسعه پایدار و اجتماعی.
- کار در شرکت‌های اجتماعی و شرکت‌های مسئولیت اجتماعی به منظور توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی با تأکید بر مسائل اجتماعی و محیط زیستی.