گرایش های پر طرفدار رشته اقتصاد در دنیا:

رشته اقتصاد دارای گرایش‌های مختلفی است که هر کدام در زمینه‌های خاصی تخصص دارند. در ادامه به برخی از پرطرفدارترین گرایش‌های رشته اقتصاد در دنیا اشاره می‌شود:

 

1. اقتصاد کلان:
این گرایش به مطالعه تحلیلی اقتصاد یک کشور یا منطقه به طور کلی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به مطالعه مسائل مربوط به رفتار اقتصادی کلان، انجام پژوهش‌های مربوط به اقتصاد کلان و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای می‌پردازند.

 

2. اقتصاد تجربی:
این گرایش به مطالعه رفتار اقتصادی در جامعه و بررسی تجربی مسائل مرتبط با اقتصاد می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به انجام پژوهش‌های تجربی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تحلیل داده‌های اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر داده‌های تجربی می‌پردازند.

 

3. اقتصاد رفتاری:
این گرایش به مطالعه رفتار انسان‌ها و تأثیر آن بر تصمیمات اقتصادی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی عوامل رفتاری انسانی و تأثیر آن بر تصمیمات اقتصادی، ارزیابی مدل‌های رفتاری و تعاملات اقتصادی بین افراد می‌پردازند.

 

4. اقتصاد بین‌الملل:
این گرایش به مطالعه روابط اقتصادی بین کشورها و تأثیر آن بر تجارت و صنعت جهانی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی، تأثیرات سیاست‌های اقتصادی بر روابط بین‌المللی و تحلیل تأثیرات بین‌المللی اقتصادی می‌پردازند.

 

5. اقتصاد سنجی:
این گرایش به مطالعه تحلیلی داده‌های اقتصادی و تأثیر آن بر پیش‌بینی و تحلیل اقتصادی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی مدل‌های اقتصادی و تحلیل داده‌های اقتصادی می‌پردازند و از آن‌ها برای پیش‌بینی رفتارهای اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر داده‌های تحلیلی استفاده می‌کنند.

 

6. اقتصاد رشد:
این گرایش به مطالعه رشد و توسعه اقتصادی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، تحلیل مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر تحلیل اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی می‌پردازند.

 

7. اقتصاد سیاسی:
این گرایش به مطالعه تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر جامعه و تحلیل تأثیرات اقتصادی سیاست‌های دولتی می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی سیاست‌های دولتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تحلیل تأثیر آن‌ها بر رفتار اقتصادی جامعه و ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر تحلیل اقتصادی برای بهبود سیاست‌های اقتصادی می‌پردازند.

 

8. اقتصاد منابع طبیعی:
این گرایش به مطالعه تأثیر استفاده از منابع طبیعی بر اقتصاد و تحلیل راه‌حل‌هایی برای بهره‌برداری بهینه از این منابع می‌پردازد. در این رشته، دانشجویان به بررسی مسائل مربوط به انرژی، آب، خاک و سایر منابع طبیعی و تحلیل تأثیرات آن‌ها بر اقتصاد و جامعه می‌پردازند و راه‌حل‌های مناسب برای بهره‌برداری بهینه از این منابع را ارائه می‌دهند.

 

گرایش‌های پرطرفدار در رشته اقتصاد بر حسب کشور، به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، ممکن است متفاوت باشند. در ادامه به برخی از پرطرفدارترین گرایش‌های رشته اقتصاد برای برخی از کشورهای جهان اشاره می‌شود:

 

1. ایالات متحده آمریکا:
در ایالات متحده، گرایش‌های پرطرفدار در رشته اقتصاد شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی هستند.

 

2. کانادا:
در کانادا، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد توسعه هستند.

 

3. انگلستان:
در انگلستان، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد سیاسی و اقتصاد منابع طبیعی هستند.

 

4. فرانسه:
در فرانسه، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد منابع طبیعی هستند.

 

5. آلمان:
در آلمان، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد رشد هستند.

 

6. ژاپن:
در ژاپن، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد منابع طبیعی هستند.

 

7. چین:
در چین، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد توسعه هستند.

 

8. هند:
در هند، گرایش‌های پرطرفدار شامل اقتصاد کلان، اقتصاد تجربی، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد توسعه هستند.

 

لازم به ذکر است که این لیست تنها بخشی از گرایش‌های پرطرفدار در رشته اقتصاد برای هر کشور است و بسته به شرایط اقتصادی و جامعه‌شناسی هر کشور، گرایش‌های متفاوتی نیز وجود دارد.